Biuro konstrukcyjne oferuje:

 • przygotowanie dowolnych modeli 3D w licencjonowanym systemie CAD firmy Dassault Systèmes – CATIA V5,
 • przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej zgodnie ze specyfikacją klienta lub na bazie gotowego modelu rzeczywistego lub modelu wirtualnego,
 • modelowanie na podstawie dokumentacji 2D, szkiców, zdjęć, wirtualnych modeli,
 • analiza kinematyczna złożeń,
 • wzbogacenie modeli o parametry wizualne (tekstury) i mapowania oraz parametry fizyczne,
 • tworzenia katalogów produktów,
 • tworzenia katalogów części zamiennych,
 • konwersje dokumentacji z postaci papierowej (kalki, odbitki papierowe) do postaci elektronicznej,
 • zastosowanie standardów wykonywania dokumentacji technicznej obowiązującej u klienta,
 • projektowanie nietypowych urządzeń których nie można dostać w sprzedaży,
 • rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych,
 • opracowania projektów (rysunków konstrukcyjnych) według indywidualnych potrzeb.

Wykonujemy profesjonalne projekty 3D w systemie CAD.

URZECZYWISTNIAMY POMYSŁY NASZYCH KLIENTÓW. Dajemy gwarancję najwyższej jakości i terminowości. Jasno określamy zasady współpracy.
PROFESJONALNY PROJEKT – KLUCZEM DO SUKCESU.

Wykonanie projektu CAD jest niezwykle istotnym elementem procesu produkcji.Możemy wykonać projekt 3D na podstawie szkicu, zdjęcia lub opisu modelu. W pracy wykorzystujemy oprogramowanie CATIA V5.Profesjonalnie stworzony projekt umożliwia szybkie wprowadzanie ewentualnych zmian i poprawek, co wpływa na obniżenie kosztów.Dzięki skorzystaniu z naszych usług możecie Państwo otrzymać profesjonalny projekt 3D bez konieczności zatrudniania własnych pracowników.Gotowe modele CAD mogą zostać zapisane w formatach takich jak: IGS, STP, CATPart, STL, 3dxml.Dokumentację techniczną, czyli wszelkie rysunki wykonawcze i złożeniowe oraz ofertowe mogą zostać zapisane w formatach takich jak: CATDrawing, dwg, dxf, PDF, tif, JPG.